Velkommen til Nedre Løberg


Nedre løberg et spennende laksvald med mange muligheter til fiskeNedre Løberg som ligger på Lundamo, grunneier Hege Anette med sin måte og drive dette valdet på er mektig imponerende, hun synes at alle skal ha tilgang til laksefisket i Gaula, derfor selger hun både døgn og ukekort, samt noen få sesongkort.Jeg vil nevne at i sesongen 2008 ble dette valdet på syvende plass på listen over beste vald i Gaula. Valdet ligger ca 2,5 mil fra sjøen og ved oppgang av ny laks tar ca. 3-4 timer fra elveutløpet. Du vil merke fort når ny laks er på tur opp i elven.

Her har vi egen fluesone, også meget gode høler og stryk. Perfekt vald for wobbler, markefiske og sluk.

Storlaks tatt på nedre del av Nedre Løberg

over 10 kg tatt 2020 sesongen

Trivsell det finner du her


Hos oss finne er trivsel, ingen trafikkstøy, masse muligheter med fiske